06 123 41 602          info@bsva.nl        

Wat is verkeerskunde?

Verkeerskunde wil een onafhankelijk platform bieden voor het uitwisselen van wetenschappelijk verantwoorde informatie over verkeer en vervoer.

Het vakblad Verkeerskunde verschijnt 5 keer per jaar.

Lees meer informatie op www.verkeerskunde.nl