✔  Persoonlijke aandacht

✔  Detachering 

✔ Locatiebezoek

Een verkeerskundig schetsontwerp

Bent u op zoek naar een professioneel adviesbureau dat u van a tot z helpt bij het maken van een verkeerskundig schetsontwerp? Kies dan voor Bureau Schoorstra Verkeerskundig Advies (BSVA) in Almere. Met behulp van vraag en wedervraag kiezen we een benadering waar alle partijen tevreden mee zijn. Persoonlijk contact is voor mij erg waardevol, een project krijgt namelijk het beste resultaat wanneer er wederzijds vertrouwen is.

Heeft u vragen over verkeerskundige ondersteuningen of wilt u een offerte aanvragen?

Neem contact op

U ontvangt altijd een afgewogen verkeerskundig schetsontwerp

Als BSVA neem ik de tijd om gezamenlijk een grondige analyse van uw verkeerssituatie of project uit te voeren. Blijkt er dat niet alle gegeven volledig zijn voor een goed verkeerskundig ontwerp? Dan wordt er geadviseerd wat nodig is om tot een goed ontwerp te komen. Dat kan zijn het laten uitvoeren van aanvullend verkeersonderzoek of de nadere analyse van beschikbare gegevens. Een onderdeel van dit onderzoek is een locatiebezoek, omdat het van belang is om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke situatie buiten. Bij het realiseren van een verkeerskundig schetsontwerp, wordt rekening gehouden met alle disciplines en omgevingsfactoren die bij het project betrokken zijn. Het verkeerskundig ontwerp moet duidelijk en te begrijpen zijn voor alle verkeersdeelnemers. Daarnaast moet het ontwerp tien à vijftien jaar mee kunnen gaan, afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en ontwikkelingen in de omgeving. Bovendien moet het verkeerskundig schetsontwerp technisch haalbaar zijn. Daarom is het ook belangrijk om verkeerstechnisch advies op te vragen.

Toetsen van verkeerskundig ontwerp

Is er al een verkeerskundig ontwerp, maar heeft u nog twijfels of dit de invulling en oplossing is van uw probleem? Dan kunt u het ontwerp laten toetsen. Het ontwerp wordt dan getoetst op de algemeen geldende ontwerprichtlijnen. Daarnaast wordt ter plekke gekeken naar de inpassing van het ontwerp. Bovenstaande kan aangevuld worden met een simulatie van de voertuigbewegingen van (vracht)auto’s. Met name voor grote voertuigen is het vaak wenselijk om inzichtelijk te maken of deze een bepaalde manoeuvre kunnen maken.

Geef nu uw wensen door voor een deskundig schetsontwerp

Ontzorging en ondersteuning zijn belangrijke pijlers binnen BSVA. Ik probeer u zo goed mogelijk te begeleiden in al uw wensen om een zo een optimaal mogelijk verkeerskundig schetsontwerp aan te leveren. Heeft u nog vragen over mijn diensten?  Stuur dan een e-mail naar info@bsva.nl.