Een verkeersonderzoek en analyse uitvoeren

Wilt u een verkeersonderzoek laten uitvoeren om met kruispunttellingen verkeersstromen te bepalen? Of wilt u de parkeersituatie van uw locatie in kaart brengen? Laat uw verkeersonderzoek dan uitvoeren door Bureau Schoorstra Verkeerskundig Advies (BSVA) in Almere! Bij mijn adviesbureau wordt uw verkeerskundige analyse grondig uitgevoerd waarbij linken worden gelegd tussen alle vakgebieden waarmee het verkeer overeenkomsten heeft. Bij het uitvoeren van uw verkeersonderzoek staan ontzorging, begeleiding, advisering en ondersteuning centraal.

 

Laat uw verkeersonderzoek uitvoeren door een ervaren adviesbureau uit Almere

U kunt bij BSVA een aanvraag doen voor het uitvoeren van een verkeerskundige analyse van uiteenlopende verkeersvraagstukken. Denkt u hierbij aan alles wat met verkeer en vervoer te maken heeft. Mijn verkeerskundig adviesbureau voert de volgende verkeersonderzoeken en verkeerskundige analyses voor u uit:

·        Interviews en enquêtes

·        Kentekenonderzoeken

·        Kruispunttellingen

·        Parkeerdruk en parkeermotief tellingen

·        Second opinion

·        Verschillende soorten verkeerstellingen

Wanneer u mij contacteert voor het uitvoeren van een verkeersonderzoek of een verkeerskundige analyse, stel ik u veel vragen om gezamenlijk tot een zo passend mogelijke aanpak te komen voor uw situatie. Wederzijds vertrouwen is voor mij erg belangrijk en daarom kom ik bij al mijn projecten de gemaakte afspraken ook zo goed mogelijk na. Bovendien wordt deze inzet door eerdere klanten erg geapprecieerd vanwege mijn betrokkenheid en organisatiekwaliteiten.

 

Vraag mij voor uw eigen verkeerskundige analyse

Onderdeel van een verkeerskundige analyse is een locatiebezoek om de verkeerssituatie nader te beschouwen. Het bureauwerk van de analyse wordt  vanuit huis of bij u op locatie gedaan. Daarnaast is er ook ruimte voor een detacheringsproject, mocht u daar behoefte aan hebben. Meer informatie hierover vraagt u op door het sturen van een e-mail naar info@bsva.nl.