Verkeerskundig en verkeerstechnisch advies

Voor vakkundig verkeerskundig en verkeerstechnisch advies kunt u terecht bij Bureau Schoorstra Verkeerskundig Advies (BSVA) in Almere. Alle vragen die u over verkeer en vervoer heeft, legt u voor aan de expertise van dit bureau. Wanneer u verkeerskundig en verkeerstechnisch advies vraagt over een bepaalde situatie, dan stem ik het advies ook altijd af op de disciplines die raakvlakken hebben met verkeer. Bovendien kom ik ook altijd langs voor een locatiebezoek, omdat inzicht in de locatie een essentieel fundament is voor het tot stand komen van een goed advies.

 

Passend verkeerskundig en verkeerstechnisch advies

Bij BSVA probeer ik u zo goed mogelijk een passend advies te geven op het door u aangegeven verkeerstechnische vraagstuk. Bij mijn bureau kunt u terecht voor advies op de volgende gebieden met betrekking tot het verkeer:

·        Bebordingsplannen of sanering bebording

·        Fietsverkeer (veiligheid, doorstroming en netwerk optimalisatie)

·        Opstellen Programma van Eisen (PvE)

·        Parkeren (parkeerbalans, blauwe zone, betaald parkeren)

·        Schoolzones en schoolomgeving

·        Second opinion

·        Simulatie rijcurves van (vracht)auto’s

·        Verkeersbesluiten

·        Verkeerscirculatieplannen

·        Verkeerskundig ontwerp (SO niveau)

·        Verkeersmanagement

·        Verkeersprognoses (effecten van nieuwe ontwikkelingen en/of uitbreidingen in beeld brengen)

·        Verkeersveiligheid (analyse en inrichting)

·        Voetgangers

 

Verkeersmaatregelen en faseringsplannen

Als professioneel adviesbureau help ik u ook met vragen over het op een verkeersveilige manier uitvoeren en realiseren van uw project. Daarbij assisteer ik u bij het opstellen en toetsen van verschillende plannen waar u met uw organisatie op het gebied van verkeer en vervoer mee te maken heeft. Een aantal voorbeelden van de plannen waarbij ik u kan helpen, zijn:

·        BLVC-plannen

·        Communicatieplannen

·        Faseringsplannen

·        Toetsen van verkeers- en faseringsplannen

·        Verkeersplannen

 

Neem contact met mij op voor deskundig advies

Ik sta altijd voor u klaar om uw vragen over verkeer en vervoer te beantwoorden. In overleg is het ook mogelijk om een detacheringsproject op te starten wanneer u hier behoefte aan heeft. Heeft u een vraagstuk voor BVSA? Vul voor verkeerskundig en verkeerstechnisch advies het contactformulier in of e-mail naar info@bsva.nl.