06 123 41 602          info@bsva.nl        

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland.

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland, opgericht op 18 april 1986. Adviesbureaus, bouwbedrijven, dienstverleners op parkeergebied, exploitanten, gemeenten, installatiebedrijven, leveranciers van parkeerapparatuur, projectontwikkelaars en alle andere bij de parkeersector betrokken partijen vinden elkaar binnen Vexpan. Alle onderwerpen gerelateerd aan parkeren hebben de volledige aandacht van Vexpan. Het kan gaan om straatparkeren en parkeergarages, gratis parkeren en betaald parkeren, mechanisch parkeren en parkeerapparatuur. 

Naast een platform bieden aan de verschillende partijen faciliteert Vexpan de ontwikkeling van kennis binnen en over de sector, ondersteunt en ontwikkelt Vexpan de identiteit en het imago van de parkeersector in brede zin, en is Vexpan het aanspreekpunt voor alle publieke en private doelgroepen als het om parkeren gaat.

Onze missie:
Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Onze visie:
Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied parkeren continu te verbeteren.

Lees meer informatie op www.vexpan.nl