06 123 41 602          info@bsva.nl        

Over Biind. Het platform voor de fysieke leefomgeving.

Integrale opgaven op het gebied van klimaat, energie, leefbaarheid, bereikbaarheid, verslimming, vergroening en vergrijzing lossen we alleen samen op. Biind, het platform voor de fysieke leefomgeving, faciliteert kennisuitwisseling en – ontwikkeling én stimuleert ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden en niveaus. Want samen weten we meer.

Biind brengt kennis(sen) bij elkaar en verbindt leden, experts en partners rond actuele thema’s, integrale opgaven en inspirerende projecten. We brengen prangende vragen daadwerkelijk een stap verder via debatten, rondetafelgesprekken, themabijeenkomsten en slaan de handen ineen met experts, overheden en (markt)partijen om samen met hen, via de verschillende netwerken en het kennisplatform de realisatie van de grote ambities op het gebied van de fysieke leefomgeving te versnellen.

Ook brengen wij de belangrijkste schakels met elkaar in verbinding met onze partnerships.

Bekijk hier onze mogelijkheden.

Lees meer informatie op www.biind.nl